სუპერ-რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 128 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


სუპერ-რიცხვი ეწოდება რიცხვს რომელიც არის ჯამი ორი მარტივი რიცხვის დიაპაზონიდან [2...b].

იპოვეთ ყველა სუპერ-რიცხვი მოცემული დიაპაზონიდან [a....b].

შემავალი მონაცემი:

ორი რიცხვი a და b (2 ≤ a ≤ b ≤ 40000), რომელიც განსაზღვრავს დიაპაზონს [a...b];

გამომავალი მონაცემი:

გამოიტანეთ ყველა ნაპოვნი სუპერ-რიცხვი მოცემული დიაპაზონიდან ზრდადობით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 13 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 5 6 7 8 9 10 12 13 დაკოპირება