ტკბილეული სოკოებისთვის

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


უცნაურად ჟღერს, მაგრამ სოკოებს უყვართ ტკბილი წყალი. უფრო მეტიც, მაიკლს უყვარს ექსპერიმენტების ჩატარება მათზე. ტკბილი წყლის ყოველ სახეს გააჩნია სიტკბოს სხვადასხვა დონე და შემცველობა. მაიკლს წინ უდგას n ცალი კონტეინერი წყლის სხვადასხვა დონის სიტკბოთი. თუ მაიკლი შეურევს ორ x დონის და y დონის წყალს ერთმანეთში ამ ორის მაგივრად იგი მიიღებს წყალს,რომლის სიტკბოს დონე იქნება 2·min(x,y). დავეხმაროთ მაიკლს, რომ მიიღოს ყველაზე ტკბილი დონის მქონე წყალი.

შესატანი მონაცემი: პირველ სტრიქონში კონტეინერის რაოდენობა n (1 ≤ n ≤ 106). 

მეორე სტრიქონი შეიცავს n მთელ რიცხვს, სიტკბოს დონე xi (-109 ≤ xi ≤ 109).

გამოსატანი მონაცემი: სიტკბოს მაქსიმალური დონე,რომლის მიღებაც შესაძლებელია არსებული სახეობებისგან.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 1 3 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 1 1 3 4 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
10 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 44 76 150 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
176 დაკოპირება