ყურადღება! საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში. ყველა საკითხთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემული ჩათით ან შემდეგ მეილზე takalandzet@gmail.com

Informatics.ge-ს ძველი ვერსია

ერთნაირი ციფრები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N (1 ≤ N ≤ 1 000 000) ცალი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს იმ წყვილთა რაოდენობას, რომელთაც თუნდაც ერთი საერთო ციფრი აქვთ.

 


შესატანი მონაცემები:

პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N. მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია თითო მთელი რიცხვი დიაპაზონიდან [1, 1018]. ყველა რიცხვი განსხვავებულია.

გამოსატანი მონაცემები:

იმ წყვილების რაოდენობა, რომელთაც თუნდაც ერთი საერთო ციფრი აქვთ.
მაგალითები

შემომავალი მონაცემები

3 4 20 44

გამავალი მონაცემები

1

შემომავალი მონაცემები

4 32 51 123 282

გამავალი მონაცემები

4