პირველი და ბოლო ციფრების ჯამი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი რიცხვი N, რომელიც შეიძლება იყოს უარყოფითიც. მასში ციფრების რაოდენობა შეიძლება იყოს 2-დან 50-მდე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის ამ რიცხვის პირველი და ბოლო ციფრების ჯამს.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N.

გამოსატანი მონაცემები: N-ის პირველი და ბოლო ციფრების ჯამი.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
38745328 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
-4543532 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება