ეშმაკური სორტირება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია რიცხვები, რომლებიც უნდა დაალაგოთ ბოლო ციფრის ზრდის  მიხედვით, ხოლო თუ ბოლო ციფრები ტოლია, მაშინ თავად რიცხვები დალაგდეს ზრდის მიხედვით.

შესატანი მონაცემები: პირველ ხაზზე მოცემულია შესატანი რიცხვების როდენობა n ( 1 n 100 ). მეორე ხაზზე  n რაოდენობის  ნატურალური რიცხვი (რიცხვები არ აღემატება 32 000).

გამოსატანი მონაცემები: მოცემული წესით დალაგებული რიცხვები.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 12 15 43 13 20 1 15 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
20 1 12 13 43 15 15 დაკოპირება