მშვილდოსნები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ორი მშვილდოსანი მონაწილეობს საგაზაფხულო ტურნირში. ტურნირი n შეჯიბრისაგან შედგება. თითოეულ შეჯიბრში მონაწილეები აგროვებენ ქულებს და მოგებულად ის მოთამაშე ითვლება, რომელმაც მეტი ქულა დააგროვა. თუ მონაწილეებმა შეჯიბრში თანაბარი რაოდენობის ქულა დააგროვეს, მაშინ მისი შედეგი ფრედ მიიჩნევა. ტურნირის გამარჯვებულია ის, ვინც ყველაზე მეტ შეჯიბრში გაიმარჯვებს.

 დაწერეთ პროგრამა,რომელიც განსაზღვრავს ტურნირის გამარჯვებულს.

 შესატანი მონაცემები: პირველი სტრიქონი შეიცავს ტურნირში შეჯიბრთა რაოდენობას n (1 ≤ n ≤ 1000). მომდევნო n სტრიქონიდან თითოეული შეიცავს ორ მთელ რიცხვს - პირველი და მეორე მოთამაშის მიერ მოპოვებული ქულების რაოდენობას. ქულების მნიშვნელობა არის არაუარყოფითი მთელი რიცხვი და არ აღემატება 1000-ს.

 გამოსატანი მონაცემები: დაბეჭდეთ ნომერი 1, თუ გამარჯვებული არის პირველი მოთამაშე, 2 თუ გამარჯვებულია მეორე მოთამაშეა, ხოლო 0 - ფრეს შემთხვევაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 2 3 8 8 6 1 0 2 5 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება