კენტი გამყოფები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაბეჭდეთ ყველა კენტი გამყოფი დადებითი მთელი რიცხვისათვის n.

შესატანი მონაცემები: ერთი დადებითი მთელი რიცხვი, რომლის დიაპაზონია n(n≤100000).

 გამომავალი მონაცემი: ყველა კენტი გამყოფი n რიცხვისათვის. გამომავალი მონაცემები გამოყავით ახალი აბზაციდან.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
36 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 3 9 დაკოპირება