სარკისებრი მარტივი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


რიცხვს ვუწოდოთ "სარკისებრად მარტივი", თუ ის თავადაც მარტივია და მისი შებრუნებული რიცხვიც მარტივ რიცხვს წარმოადგენს. მაგალითად, 17 და 71. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვი სარკისებრად მარტივი რიცხვების რაოდენობას მოცემულ ინტერვალზე.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი a და b (1 ≤ a ≤ b ≤ 10000).

გამოსატანი მონაცემები: სარკისებრად მარტივი რიცხვების რაოდენობა a-დან b რიცხვამდე მათი ჩათვლით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 20 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება