იარლიყები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


კომპანიამ მიიღო ორი შეკვეთა ორი სუპერმარკეტისთვის იარლიყების დამზადების. თითო შეკვეთა შეიცავს იარლიყების რაოდენობას და ფასებს რომელიც უნდა დაიბეჭდოს მათზე. ამობეჭდეთ ყველა ფასი, რაც დაიბეჭდა იარლიყებზე ზრდადობის მიხედვით.

 შესატანი მონაცემები: პირველი სტრიქონი შეიცავს N-ს - პირველი სუპერმარკეტის იარლიყების რაოდენობას. მეორე სტრიქონი შეიცავს ფასებს, N რაოდენობის მთელი რიცხვებს . მესამე სტრიქონი შეიცავს მეორე სუპერმარკეტის იარლიყების რაოდენობა - M-ს. ბოლო ხაზი შეიცავს მეორე სუპერმარკეტის ფასებს, M რაოდენობის მთელ რიცხვებს. ყველა შეტანილი რიცხვი მთელია და არ აღემატება 109-ს

 გამოსატანი მონაცემები:  გამოიტანეთ ფასები რომლებიც დაიბეჭდება იარლიყზე. ფასები უნდა დაიბეჭდოს ზრდადობის მიხედვით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 100 25 300 400 12000 4 10 25 25 500 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
10 25 100 300 400 500 12000 დაკოპირება