ჭრელი სიტყვა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სტრინგი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის, თუ მინიმუმ რამდენი სიმბოლოს შეცვლაა საჭირო იმისათვის, რომ არცერთი მეზობელი ორი სიმბოლო ერთნაირი არ იყოს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი სტრინგი, რომლის სიგრძე 1000 სიმბოლოს არ აღემატება.

გამოსატანი მონაცემები: ცვლილებების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ არცერთი მეზობელი ორი სიმბოლო ერთნაირი არ იყოს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
ABAABCCAA დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება