გირების გადატანა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბამ ერთი ადგილიდან მეორეზე N ცალი გირა უნდა გადაიტანოს. ყოველ გირას აქვს თავისი წონა. ყოველ ჯერზე ბუბას შეუძლია არაუმეტეს 2 გირის გადატანა, ამასთან, მას არ შეუძლია ერთ ჯერზე K-ზე მეტი კილოგრამის წაღება. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, რა მინიმალური რაოდენობის გადატანით მოახერხებს ბუბა ამ ამოცანის გადაჭრას.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი N და K (1<=N, K<=100000), მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი, რომელთაგან არცერთი არ აღემატება 100000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - გადატანათა მინიმალური რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 5 2 3 5 4 4 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება