ვაშლები და კალათები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი კალათა და A ცალი ვაშლი (1<=A<=N<=100000). ყოველ კალათაში ერთი მაინც ვაშლი უნდა იდოს. დაადგინეთ, რა მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობის ვაშლი შეიძლება იდოს იმ კალათაში, რომელშიც ყველაზე მეტი ვაშლი დევს.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - A და N.

გამოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - ვაშლების მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა იმ კალათაში, რომელშიც ყველაზე მეტი ვაშლი დევს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 5 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
6 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 5 დაკოპირება