სანაყინე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბამ დაიწყო მუშაობა სანაყინეში, რომელიც მისი სახლის მიმდებარე მოედნის საპირისპირო მხარეს მდებარეობს. მოედანს მართკუთხა ფორმა აქვს და ის ასევე მართკუთხა ფილებით არის დაფარული, ამიტომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ბუბას სახლი მდებარეობს MxN ზომის უჯრედოვანი არის ზედა მარცხენა კუთხეში, ხოლო სანაყინე ამავე არის ქვედა მარჯვენა კუთხეში. ცხადია, ბუბა სამსახურში მოედნის გავლით ფეხით დადის და უნდა, რომ ყოველ დილით ისეთი მარშრუტი შეარჩიოს, რომ მასში შედიოდეს ერთი მაინც აქამდე გაუვლელი ფილა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოედნის მოცემული ზომების მიხედვით დაადგენს, თუ რამდენჯერ შეუძლია მოძებნოს ბუბამ ასეთი მარშრუტი.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი M და N (3<=M,N<=1000000).

გამოსატანი მონაცემები:ისეთი მარშრუტების რაოდენობა, რომლებშიც შედის წინა დღეებში გაუვლელი ერთი მაინც ფილა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება