ტყუპი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ყველა ორნიშნა რიცხვს, რომელიც ერთნაირი ციფრებისგანაა შედგენილი, ბუბა "ტყუპ" რიცხვს ეძახის. მოცემულია N ცალი ორნიშნა რიცხვი. დაადგინეთ რამდენი მათგანია ტყუპი.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<N<100). მეორე სტრიქონში N ცალი ორნიშნა რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: ტყუპი რიცხვების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 14 55 64 23 88 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება