პარკეტი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2010/11, #4


ივიცამ დააგო პარკეტი ოთახში, რომლის ზომებია LxW დეციმეტრი. პარკეტის თითოეული ნაჭერი კვადრატულია და აქვს ზომა 1x1 დეციმეტრი. ივიცამ ოთახის გარე პერიმეტრზე დააგო წითელი, ხოლო დანარჩენი ყავისფერი ნაჭრებით.

https://imgur.com/4OCNYvh

მოცემულია გამოყენებული წითელი და ყავისფერი ნაჭრების რაოდენობა. იპოვეთ ოთახის სიგრძე და სიგანე.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - R (წითელი პარკეტის რაოდენობა) და B (ყავისფერი პარკეტის რაოდენობა).  8 ≤ R ≤ 5000, 1 ≤ B ≤ 2 000 000.

გამოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი L და W. თუ რიცხვები განსხვავებულია, პირველად გამოიტანეთ დიდი რიცხვი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 3 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
10 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 3 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
24 24 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
8 6 დაკოპირება