ერთსვეტიანი ტეტქოლორი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბამ დამწყები პროგრამისტია და დაწერა პოპულარული თამაშის "ტეტქოლორის" გამარტივებული ვერსია. ეკრანზე ერთ სვეტში ვარდება ფერადი კუბიკი, რომლის ფერსაც ბუბა შემთხვევითად არჩევს 6 სხვადასხვა ფერიდან. თუ დაგროვდა ზედიზედ სამი ერთნაირი ფერის კუბიკი, ისინი იშლება სვეტიდან. ბუბას აინტერესებს N (3<N<1000000) ცალი კუბიკის ჩამოვარდნის შემდეგ რამდენი კუბიკი დარჩება სვეტში. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის ამ რიცხვს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N - კუბიკების სერთო რაოდენობა. მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი - კუბიკების ფერები იმ თანმიმდევრობით, როგორითაც ისინი ჩამოვარდებიან.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი -სვეტში დარჩენილი კუბიკების რაოდენობა. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 6 1 5 2 2 4 4 4 2 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება