ბანკის პროცენტი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2004/05, NOV, QUAL


ჯონმა შარშან ბიზნესში იხეირა. ამჟამად კი მას მოგების დაბანდება სურს. მან მთელი M  თანხის რაოდენობა (100<=M<=1,000,000)  შეიტანა ბანკში, სადა გაიცემა მოგების წლიური პროცენტი R (0<= R <= 20)  განკვეთის ოდენობით.
აგრეთვე ცნობილია
, თუ რამდენი მთელი Y (0<=Y<=400) წლის განმავლობაში აპირებს ჯონი ფულის დაბანდებას. გამოითვალეთ, რა თანხის პატრონი იქნეა ჯონი ბოლო წლის დასასრულს. ამობეჭდეთ პასუხის მთელი ნაწილი დამრგვალეის გარშე, თუ ცნობილია რომ პასუხი მოთავსდება 32 თანრიგიან მთელ რიცხვში.

  შეტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1: ჰარით გამოყოფილი სამი მთელი რიცხვი R, M და Y.


გამოტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1:  ერთი მთელი- რამდენი დოლარი ექნება ჯონს ინვესტირების დასასრულს.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 5000 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6077 დაკოპირება

შენიშვნა

შემოდის 5% წლიური განაკვეთი, თანხა 5000, 4 წლის განმავლობაში. 

წელი 1: 1.05 * 5000 = 5250
წელი 2: 1.05 * 5250 = 5512.5
წელი 3: 1.05 * 5512.50 = 5788.125
წელი 4: 1.05 * 5788.125 = 6077.53125
6077.53125 ის მთელი ნაწილია 6077.