ყურადღება! საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში. ყველა საკითხთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემული ჩათით ან შემდეგ მეილზე takalandzet@gmail.com

Informatics.ge-ს ძველი ვერსია

გამრავლება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 1 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სამნიშნა რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს იმ უდიდესი რიცხვის მნიშვნელობას, რომელიც შესაძლოა მივიღოთ ამ რიცხვის ციფრებს შორის გამრავლების ერთი ნიშნის ჩასმით.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ერთი  მთელი სამნიშნა რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ მაქსიმალური შესაძლო პასუხი.
მაგალითები

შემომავალი მონაცემები

358

გამავალი მონაცემები

280

შემომავალი მონაცემები

553

გამავალი მონაცემები

265