რიცხვის შებრუნება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ათობითი რიცხვი n. დაბეჭდეთ მისი შებრუნებული რიცხვი.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი n(1<n<1018). რიცხვი არ იწყება 0-ით.

გამოსატანი მონაცემები: მოცემული რიცხვის შებრუნებული.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3569 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9653 დაკოპირება