ათობითიდან ორობითში გადაყვანა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ათობითი რიცხვი n. გადაიყვანეთ ის ორობით სისტემაში.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი n(1<n<1018).

გამოსატანი მონაცემები: მოცემული რიცხვის ჩანაწერი ორობით სისტემაში საწყისი 0-ების გარეშე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
39 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
100111 დაკოპირება