ბეღურა და ზამთარი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


წინ ცივი და სუსხიანი ზამთარია. ბეღურამ n ცალ სამალავში შეინახა ხორბლის მარცვლები და თავს არხეინად გრძნობს. ზამთარშითითოეულ სამალავთან მისვლისას  ის ჭამს ზუსტად k ცალ მარცვალს, ხოლო თუ სამალავში k მარცვალზე ნაკლები დარჩა, ამ სამალავს აღარ აკითხავს. რამდენ დღეს ეყოფა მარაგი ბეღურას?

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი n და k (1<=n, k<=100). მეორე სტრიქონში n ცალი მთელი რიცხვი, თითოეულ სამალავში შენახული მარცვლების რაოდენობა.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - იმ დღეების რაოდენობა, რამდენ დღესაც ეყოფა მარაგი ბეღურას.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 10 40 108 105 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
24 დაკოპირება