გაყოფა საკუთარ ციფრთა ჯამზე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ორნიშნა რიცხვი n. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოიტანს "YES", თუ ეს რიცხვი იყოფა საკუთარ ციფრთა ჯამზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიტანეთ "NO".

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი ორნიშნა რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: "YES", თუ მოცემული რიცხვი იყოფა საკუთარ ციფრთა ჯამზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში - "NO".
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
16 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
90 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება