საქანელა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ოთხი მოსწავლე აპირებს საქანელაზე გაერთოს. საქანელას თითოეულ მხარეს ორ-ორი მოსწავლე უნდა დაჯდეს. მათ სურთ, რომ განსხვავება ცალკეულ მხარეს მყოფ მოსწავლეთა ჯამურ წონებს შორის მინიმალური იყოს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ამ ამოცანას გადაწყვეტს.

შესატანი მონაცემები: ოთხი მთელი რიცხვი a, b,  c და d - მოსწავლეთა წონები.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - მინიმალური განსხვავება მხარეთა ჯამურ წონებს შორის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
30 32 28 35 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება