პროფესიონალური ჩოგბურთი

დროის ლიმიტი: 5 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 256 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2002/03, DEC, GREEN


პროფესიონალ ჩოგბურთელ ძროხებს მიენიჭება რანგი. ამის მიხედვით ზოგჯერ შესაძლებელია მათ შორის შეჯიბრის შედეგის გამოცნობა. თუ მეტოქეების რანგები განსხვავდებიან ერთმანეთს მეტად ვიდრე K  (0 <= K <= N-1)   ( | cow1rank - cow2rank | > K),    მაშინ უკეთესი რანგის მქონე ძროხა აუცილებლად გაიმარჯვებს. 

მომავალ კვირას იგეგმება მნიშვნელოვანი შეჯიბრი,  რომელშიც წაგებული ეთიშება ასპარეზს. მონაწილეების  რაოდენობა  უდრის  N  (N=1, 2, 4, 8, ..., 65536   -  ყოველთვის  ორის ხარისხია). შეჯიბრი  ერთერთი  მონაწილის  გამარჯვებით  მთავრდება, ხოლო  მეორე  ეთიშება ასპარეზს. პირველი ტური შეიცავს N/2  წყვილს, რომელშიც N/2  გამარჯვებული გადადის შემდეგ ტურში და ა.შ.  სანამ დადგინდება მხოლოდ  ერთი გამარჯვებული. საინტერესოა, თუ რომელი ყველაზე დაბალი რანგის მონაწილეს აქვს საბოლოო გამარჯვების შანსი და რომელი სცენარის მიხედვით. დაადგინეთ, რომელია ეს უმცირესი რანგის მქონე მონაწილე ძროხა

შესატანი მონაცემები:

* სტრიქონი 1: შეიცავს ორ ჰარით დაშორებულ მთელს N და K

 

გამომავალი ფაილის ფორმატი:  

* სტრიქონი 1: უმცირესი რანგი, რომლის მქონე ძროხას აქვს ტურნირში გამარჯვების   შანსი.

 

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
16 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 დაკოპირება