ორი ყუთი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბას აქვს ორი ყუთი და სურს, რომ ერთი მათგანი მეორეში მოათავსოს. თითოეულ ყუთს აქვს 3 მახასიათებელი: სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე. A ყუთი რომ B-ში მოთავსდეს, საჭიროა, რომ მისი თითოეული მახასიათებელი 1-ით მაინც უნდა ნაკლები B ყუთის მახასიათებელზე, ამასთან A ყუთი შეგიძლიათ ნებისმიერი მიმართულებით გადააბრუნოთ. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს შესაძლებელია თუ არა ერთ-ერთი ყუთის მეორეში მოთავსება.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში სამი მთელი რიცხვი - პირველი ყუთის მახასიათებლები. მეორე სტრიქონში სამი მთელი რიცხვი - მეორე ყუთის მახასიათებელები. ყველა რიცხვი მოთავსებულია 1-დან 100-მდე.

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ "YES", თუ ერთ-ერთი ყუთის მეორეში მოთავსება შეიძლება და "NO" - წინააღმდეგ შემთხვევაში.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 9 7 8 5 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება