მინიმალური რიცხვის შედგენა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 256 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემული გაქვთ ორი რიცხვი n და k. n რიცხვი შედგება შედგება 0-დან 1000-მდე რაოდენობის ?-ით, რომელიც 0-დან 9-ის ჩათვლით რიცხვით უნდა ჩაანაცვლოთ. თქვენი მიზანია რომ ყველა ?-ის შეცვლის შემდეგ მიიღოთ ისეთი მინიმალური რიცხვი რომელიც k-ზე უნაშთოდ იყოფა.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი n და k (1 <= n-ის სიგრძე <= 1000, 1 <= k <= 1000)

გამოსატანი მონაცემები: მინიმალური შესაძლო რიცხვი, თუკი ასეთი რიცხვი არ მოიძებნება გამოიტანეთ -1.(ასევე, არ გამოიტანოთ 000, გამოიტანეთ 0)
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1?2 51 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
102 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
76? 128 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
-1 დაკოპირება

შენიშვნა

 

 

ამოცანის პირობა და ტესტები მოგვაწოდა ამირან კეჭაყმაძემ.