საყრდენები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


საბაგირო გზის ორი საყრდენის კოორდინატებია A და B  (0 <= A < B <= 30000, B-A სხვაობა 4-ის ჯერადია). მათ შორის კიდევ სამი საყრდენი უნდა ჩაამატონ ისე, დაშორება თავდაპირველი საყრდენებიდან და ასევე ერთმანეთისაგანაც თანაბარი იყოს. გამოთვალეთ ახალი საყრდენების კოორდინატები.

შესატანი მონაცემები: მოცემულია ორი მთელი რიცხვი A და B.

გამოსატანი მონაცემები: ზრდადობით დალაგებული სამი მთელი რიცხვი - ახალი საყრდენების კოორდინატები. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
24 40 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
28 32 36 დაკოპირება