თანამშრომელთა სია 2

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია კომპანიის თანამშრომელთა სია. დაალაგეთ ისინი გვარების სიგრძეთა ზრდადობის მიხედვით. ერთნაირი სიგრძეების შემთხვევაში დაალაგეთ გვარების ლექსიკოგრაფიული (ანბანური) თანმიმდევრობით. ერთნაირი გვარების შემთხვევაში დაალაგეთ სახელების მიხედვით.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი n (1<= n<=100). მომდევნო სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია ორ–ორი სიტყვა – კოპანიის თანამშრომლის სახელი და გვარი.

გამოსატანი მონაცემები: ზემოთ აღწერილი წესების მიხედვით დალაგებული სია. გამოსატან მონაცემებში ჯერ გვარი უნდა ეწეროს და მერე - სახელი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 avtandil nodia badri abuseridze zurab gogia დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
gogia zurab nodia avtandil abuseridze badri დაკოპირება