თანამშრომელთა სია 1

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია კომპანიის თანამშრომელთა სია. დაალაგეთ ისინი ანბანურად გვარების მიხედვით. ერთნაირი გვარების შემთხვევაში დაალაგეთ სახელების მიხედვით.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი n (1<=n<=1000). მომდევნო სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია ორ–ორი სიტყვა – კოპანიის თანამშრომლის სახელი და გვარი.

გამოსატანი მონაცემები: ზემოთ აღწერილი წესების მიხედვით დალაგებული სია. გამოსატან მონაცემებში ჯერ  გვარი უნდა ეწეროს და მერე - სახელი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 maia kortava david giorgadze shota gogia emzar shubitidze tamar buchukuri დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
buchukuri tamar giorgadze david gogia shota kortava maia shubitidze emzar დაკოპირება