დაზიანებული კლავიატურა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


კომპიუტერის კლავიატურა იმგვარადაა დაზიანებული, რომ ზოგჯერ კლავიშზე ხელის დაჭერისას ერთის ნაცლად რამდენიმე სიმბოლოს ბეჭდავს. ცნობილია, რომ ამ კლავიატურიდან შეტანილ ტექსტში ერთმანეთის მეზობლად ერთნაირი სიმბოლოები არ გვხდება. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც შეასწორებს ტექსტს და წაშლის მასში ზედმეტ სიმბოლოებს.

შესატანი მონაცემები: ლათინური დაბალი რეგისტრის ასოებისაგან შედგენილი სიტყვა, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 250 სიმბოლოს. 

გამოსატანი მონაცემები: შესწორებული ტექსტი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
kkkkeybbooooarrrdd დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
keyboard დაკოპირება