ტექსტის დაშიფვრა 2

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


გიორგიმ მოიფიქრა ტექსტის დაშიფვრის ასეთი ხერხი: მან ამოიწერა თითოეული სიმბოლოს რაოდენობა და პოზიციები ტექსტში. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც აღადგენს საწყის ტექსტს ამ ინფორმაციის მიხედვით.  

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ტექსტში გამოყენებულ სიმბოლოთა  რაოდენობა n. მომდევნო n სტრიქონიდან თითოეულში თითო სიმბოლოს აღწერა შემდეგი ფორმატით: სიმბოლო, მისი რაოდენობა ტექსტში m, მომდევნო m რიცხვი აღწერს პოზიციებს.

გამოსატანი მონაცემები: აღდგენილი ტექსტი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 a 5 1 4 6 8 11 b 2 2 9 c 1 5 d 1 7 r 2 3 10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
abracadabra დაკოპირება