სიმბოლოთა შეცვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


 დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემულ სიტყვაში მიმდევრობით განლაგებულ ორ  „@–ს სიმბოლოს შეცვლის  „A”–თი.

შესატანი მონაცემები: ლათინური მთავრული სიმბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 30 სიმბოლოს. 

გამოსატანი მონაცემები: სტრიქონი, რომელშიც „@” შეცვლილია სიმბოლო „A” –თი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
@@BR@@C@@D@@BR@@ დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
ABRACADABRA დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
P@@@STE დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
PA@STE დაკოპირება