ბუბა და გამრავლება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბამ ისწავლა გამრავლება და ახლა ასეთი თამაშით ერთობა: რაიმე რიცხვში ამრავლებს ერთმანეთზე ყველა ციფრს და ღებულობს ახალ რიცხვს, შემდეგ ამ პროცესს იმეორებს მანამ, ვიდრე მიღებული რიცხვი მეტია 9-ზე. მაგალითად, ავიღოთ რიცხვი 539977. 5*3*9*9*7*7=59535, 5*9*5*3*5=3375, 3*3*7*5=315, 3*1*5=15, 1*5=5. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოახდენს ამ პროცესის სიმულაციას, რათა ბუბა დარწმუნდეს თავისი გამოთვლების სისწორეში. 

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება 109-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი ციფრი, რომელიც დარჩება აღწერილი პროცესის შემდეგ.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
539977 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება