ტექსტის დაშიფვრა 1

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ტექსტის დაშიფვრის მიზნით, წინადადებაში შემავალი სიტყვები გადააბეს და ახლა სურთ, რომ ყოველი სიმბოლოს შემდეგ ჩაამატონ იმავე წინადადების შებრუნებული მიმდევრობა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც განახორციელებს ამ ჩამატებას.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია წინადადება გადაბმული სიმბოლოებით. სტრიქონი შედგენილია  პატარა ლათინური სიმბოლოებისაგან და მისი სიგრძე არ აღემატება 50–ს.

გამოსატანი მონაცემები: დაშიფრული ტექსტი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
digitalempire დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
deirgiiptmaelleamtpiigried დაკოპირება