ხელნაწერი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დათოს სურს გაშიფროს ძველი ხელნაწერი და ამისათვის მან ამოიწერა დოკუმენტში ჩაწერილი N (1<N<1000) ციფრი. ახლა მას აინტერესებს, 
რომელი ციფრი იყო გამოყენებული ყველაზე მეტად ამ დოკუმენტში. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს ამ საკითხს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N. მეორე სტრიქონში მოცემულია N ცალი ციფრი.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი ციფრი, რომელიც ყველაზე მეტადაა გამოყენებული დოკუმენტში. პასუხის ერთადერთობა გარანტირებულია.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
12 4 6 3 4 1 1 9 3 4 4 5 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება