ტესტები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ნანამ და კოტემ შეავსეს N ცალი ტესტი და ჩაიწერეს საკუთარი შედეგები, რომლებიც მოცემულია 2*N (1<=N<=100) ცალი რიცხვით.
ამ რიცხვების პირველი ნახევარი არის ნანას მიერ დაგროვებული ქულები შესაბამის ტესტებში, ხოლო მეორე ნახევარი - კოტეს მიერ დაგროვებული
ქულები შესაბამის ტესტებში
. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს, ვინ უფრო მეტ ტესტში აჯობა.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N. მეორე სტრიქონში  მოცემულია 2*N ცალი მთელი რიცხვი 1..10 დიაპაზონში.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი სიტყვა: „Nana“ - თუ ნანამ მეტ ტესტში აიღო უკეთესი ქულა, ვიდრე კოტემ, “Kote” - წინააღმდეგ შემთხვევაში, “Draw” -  თუკი ერთნაირი შედეგები ჰქონდათ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 8 2 4 6 3 9 2 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
Nana დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
4 8 2 4 6 3 9 4 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
Draw დაკოპირება