მძიმეების ჩამატება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2010/11, DEC, BRONZE


ბესი მუშაობს დიდ N (1<=N<=2,000,000,000) რიცხვებთან. მაგალითად, 153920529. ბესის ესმის, რომ რიცხვების წაკითხვა უფრო ადვილია, თუ მას, მარჯვნიდან მარცხნივ, დავყოფთ სამციფრიან ჯგუფებად: 153,920,529.

დაწერეთ პროგრამა, რომელი გააკეთებს მძიმეების ჩამატებას რიცხვში.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი – N.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი – N, რომელიც მძიმეებით დაყოფილია სამციფრიან ჯგუფებად.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
153920529 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
153,920,529 დაკოპირება