ზაფხული

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დათო იკვლევს თბილისის საზაფხულო ტემპერატურულ რეჟიმს. ამისათვის ის ზაფხულის განმავლობაში ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს იწერს 
თერმომეტრის ჩვენებას. დღეისათვის მან ამოიწერა
N (1<N<92) რიცხვი. ახლა მას აინტერესებს, რომელი რიცხვი იყო ამოწერილი ყველაზე მეტად.
დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს ამ საკითხს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N. მეორე სტრიქონში მოცემულია N ცალი რიცხვი.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი რიცხვი, რომელიც ყველაზე მეტადაა ამოწერილი. პასუხის ერთადერთობა გარანტირებულია.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 20 23 22 25 20 20 22 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
20 დაკოპირება