აქციის ფასი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია აქციის ფასები ერთი კვირის განმავლობაში ორშაბათიდან კვირის ჩათვლით. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის რომელ დღეს იყო აქცია ყველაზე იაფი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
22 19 17 25 21 23 18 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება