მოგზაურობა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


გიორგიმ a საათის განმავლობაში იმგზავრა 80კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო b საათის განმავლობაში 100კმ/სთ-ის სიჩქარით. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის სულ რამდენი კილომეტრი გაიარა გიორგიმ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
460 დაკოპირება