სამობითიდან ათობითში გადაყვანა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


 დაწერეთ პროგრამა, რომელიც წაიკითხავს 0-ებისა, 1–ების და 2-ებისაგან შედგენილ სიმბოლოთა ჯაჭვს და ეკრანზე გამოიტანს შესაბამისი რიცხვის ჩანაწერს ათობით სისტემაში.

შესატანი მონაცემები: 0-ებისა, 1–ების და 2-ებისაგან შედგენილი სტრიქონი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 15 სიმბოლოს და არ იწყება 0-ით. 

გამოსატანი მონაცემები: შემომავალი მონაცემის შესაბამისი ათობითი ჩანაწერი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1002 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
29 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
120 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
15 დაკოპირება