მშვილდოსნები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ორი მშვილდოსანი ერთდროულად ესვრის სამიზნეს ათ-ათჯერ. თითო სროლაზე მოასპარეზემ შეიძლება დააგროვოს 0-დან 10 ქულამდე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს რომელმა მშვილდოსანმა გადააჭარბა პირველად 50 ქულას.

შესატანი მონაცემები: ათ სტრიქონში მოცემულია ორ-ორი მთელი რიცხვი - მშვილდოსანთა შედეგები შესაბამისი სროლისას.

გამოსატანი მონაცემები: FIRSTთუ პირველმა მშვილდოსანმა უფრო ადრე გადააჭარბა 50 ქულას,  SECOND თუ მეორე მშვილდოსანმა უფრო ადრე გადააჭარბა 50 ქულას,   BOTH თუ ორივე მშვილდოსანმა ერთდროულად გადააჭარბა 50 ქულას,  თუ ვერცერთმა ვერ გადაამეტა - NO ONE.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 9 6 3 4 10 4 7 8 8 5 9 7 6 10 3 9 0 6 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
SECOND დაკოპირება