უახლოესი კვადრატი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი A (0 <= A <= 30000). იპოვეთ რიცხვი, რომლის კვადრატიც ყველაზე ახლოსაა A-სთან.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი A.

           გამოსატანი მონაცემები: რიცხვი, რომლის კვადრატიც ყველაზე ახლოსაა A-სთან.




მაგალითები

შესატანი მონაცემები
300 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
17 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
62 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
8 დაკოპირება