ჩოგბურთის მატჩი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


თქვენ გეძლევათ ჩოგბურთის მატჩის ოქმი, რომლის სათავეში წერია მატჩში ჩატარებული სეტების რაოდენობა. შემდეგ კი მოცემულია თითოეული სეტის საბოლოო ანგარიში. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს მატჩის შედეგს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი რიცხვი - ჩატარებული სეტების რაოდენობა - n (1<n<6). მომდევნო  n ცალი სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია ორ-ორი რიცხვი - შესაბამისი მოთამაშის მიერ მოგებული გეიმების რაოდენობა.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი - მოგებული მოთამაშის ნომერი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 2 6 6 2 3 6 5 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 6 1 2 6 7 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება