ჩოგბურთის მატჩი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


თქვენ გეძლევათ ჩოგბურთის მატჩის ოქმი, რომლის სათავეში წერია მატჩში ჩატარებული სეტების რაოდენობა. შემდეგ კი მოცემულია თითოეული სეტის საბოლოო ანგარიში. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს მოთამაშეთა მიერ მოგებული სეტების რაოდენობას.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი რიცხვი - ჩატარებული სეტების რაოდენობა - n (1<n<6). მომდევნო  n ცალი სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია ორ-ორი რიცხვი - შესაბამისი მოთამაშის მიერ მოგებული გეიმების რაოდენობა.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ორი მთელი რიცხვი - მოთამაშეთა მიერ მოგებული სეტების რაოდენობა ნომრების შესაბამისად.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 2 6 6 2 3 6 5 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 3 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 6 1 2 6 7 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 1 დაკოპირება