უდიდესი საერთო გამყოფი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბამ შეადგინა ყველა შესაძლო წყვილი n (3<=n<=10) ცალი რიცხვისაგან. ახლა მას აინტერესებს უდიდესი საერთო გამყოფი თითოეული წყვილისათვის, რათა შემდეგ შეარჩიოს ყველაზე დიდი ამ გამყოფებს შორის. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გადაწყვეტს ამ ამოცანას.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი n. მეორე სტრიქონში n ცალი მთელი რიცხვი, რომელთა დიაპაზონია 1-დან 2 მილიარდამდე.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - ყველაზე დიდი უდიდესი საერთო გამყოფი ყველა შესაძლო წყვილს შორის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 45 30 100 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
15 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 79 997 43 777779 83 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება