ჰამაკები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


საწარმომ მიიღო შეკვეთა ჰამაკების დამზადებაზე. შესაბამისი საქსოვი დაზგა ისეა მოწყობილი, რომ ერთი ჰამაკის დასამზადებლად მას სჭირდება k (1<=k<50) სიგრძის ერთიანი უწყვეტი თოკი. საწყობში ამჟამად ინახება თოკის n (1<=n<100) ცალი გორგალი, რომელთაგან თითოეულს მანამდე აჭრიან k სიგრძის ნაჭრებს, ვიდრე ეს შესძლებელია. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის საწყობში დარჩენილი თოკის ნაჭრების ჯამურ სიგრძეს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი - n და k, თოკის გორგალთა რაოდენობა და ერთი ჰამაკის დასამზადებლად საჭირო თოკის სიგრძე შესაბამისად. მეორე სტრიქონში n ცალი რიცხვი - თოკის გორგალთა სიგრძეები.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - საწყობში დარჩენილი თოკის ნაჭრების ჯამური სიგრძე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 5 9 9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
8 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 5 10 16 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება