აეროპორტი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


აეროპორტის ადმინისტრაციას სჭირდება პროგრამა, რომელიც თვითმფრინავის გამგზავრების დროისა და ფრენის ხანგრძლივობის მიხედვით გამოითვლის დანიშნულების ადგილზე თვითმფინავის ჩაფრენის დროს.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი h და m (0<=h<24, 0<=m<60), რომლებიც აღნიშნავენ თვითმფრინავის რეისის დაწყების დროს. მეორე სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვი: h1 და m1 (0<=h1<10, 0<=m1<60) – რეისის ხანგრძლივობა.

გამოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი, რომლებიც განსაზღვრავენ რეისის დასრულების დროს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
14 50 6 25 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
21 15 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
20 20 8 10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 30 დაკოპირება