ციფრების გადანაცვლება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი სამნიშნა რიცხვი X. გადაანაცვლეთ ამ რიცხვში ციფრები ისე, რომ რაც შეიძლება დიდი რიცხვი მიიღოთ.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთი მთელი რიცხვი X (100≤X≤999).

გამოსატანი მონაცემები: იმავე ციფრებით შედგენილი უდიდესი რიცხვი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
526 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
652 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
208 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
820 დაკოპირება