13-ის ჯერადები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ორი მოცემული მთელი რიცხვისათვის გამოიტანს მათ შორის მოთავსებულ 13-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობას.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია რი მთელი რიცხვი A და B (1<A<B<10000).

გამოსატანი მონაცემები: 13-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა, რომლებიც A და B რიცხვებს შორის არის მოთავსებული მათივე ჩათვლით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
50 100 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება