სამციფრა რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


რიცხვს ეწოდება სამციფრა, თუ მასში ზუსტად სამი განსხვავებული ციფრი შედის. მაგალითად, 321, 27272788 და 5550006 სამციფრა რიცხვებია, ხოლო 54321, 545545454 და 998 - არა.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი დადებითი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება 1018-ს.

გამოსატანი მონაცემები: სიტყვა YES, თუ რიცხვი სამციფრაა და სიტყვა NO - წინააღმდეგ შემთხვევაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
27272788 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
545545454 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება